کارگاه‌های نکته و تست مجموعه روانشناسی

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

مدرس: استاد هدایتی رزومه استاد

این کارگاه برای افرادی که زبان آنها صفر هم می باشد، مفید است و می توانند حداقل 15درصد بزنند.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

مدرس: استاد خادم رزومه استاد

در صورتی که در کلاس آمار و روش تحقیق شرکت کرده اید، این کارگاه به جهت مرور مطالب و آشنایی با شیوه های تست زنی بسیار مفید است

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست روانشناسی تربیتی

مدرس: استاد ممتاز رزومه استاد

داوطلبین سال های گذشته با شرکت در این کارگاه به 17سؤال امکان پاسخگویی داشته اند.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست روانشناسی رشد

مدرس: استاد آلاله عطاران رزومه استاد

با توجه به گستردگی منابع روانشناسی رشد جمع بندی و تست زنی یک روزه در این کارگاه را از دست ندهید.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی

مدرس: خانم جاوید رزومه استاد

مدرس این کارگاه در کنکور درس روانشناسی عمومی را صد زده است. حتما این تجربیات برایتان بسیار مفید خواهد بود.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست روانشناسی کودکان استثنایی

مدرس: خانم بهشتیان رزومه استاد

مدرس این کارگاه رتبۀ یک کنکور روانشناسی کودکان استثنائی و فارغ التحصیل دانشگاه تهران می باشند.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست روانشناسی فیزیولوژیک

مدرس: استاد عطاران رزومه استاد

یکی از درس هایی که فهم آن برای داوطلبین معمولا مشکل است با شیوای رسای خانم عطاران برایتان راحت خواهد شد.و معمولا داوطلبین برای این درس از منابع کمک اموزشی استفاده می کنند که حجم ان محدود است .

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست علم النفس

مدرس: استاد خالق‌پور رزومه استاد

استاد خالق پور در این کارگاه با چندین سال تجربه تدریس و تالیف کتاب علم النفس را برایتان راحت خواهد کرد و منابع کمک اموزشی در کنار این کارگاه کامل خواهد شد.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست روانشناسی بالینی

مدرس: استاد آلاله عطاران رزومه استاد

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست آسیب شناسی روانی

مدرس: دکتر حسین خادم رزومه استاد

دکتر خادم بعنوان فردی که دکتری بالینی و تجربه چندین ساله درمان دارند اسیب شناسی را برایتان خیلی راحت تر خواهند کرد.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست انگیزش و هیجان

مدرس: استاد ممتاز رزومه استاد

بیان نظریاتی انگیزشی نیاز به فهم کامل دارد که استاد ممتاز با مطالعه منابع زیاد در این حیطه فهم مطالب را برایتان اسان و کامل خواهند کرد.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست آزمون های روانی

مدرس: استاد عطاران رزومه استاد

یکی از مباحث مهم در درس روانشناسی بالینی در کنکور مبحث آزمون های روانی می باشد که صرفا شنیدن این کارگاه برای این مبحث کافی می باشد.