علمی ممتازمدیر عامل و صاحب امتیاز

 

زمینه های تخصصی

1-روانشناسی صنعتی و سازمانی(مدیریت امورکارکنان ، گزینش و استخدام ، ارتقای انگیزش و کاهش تعارض های محیط کار ، مدیریت دانش و استعداد در سازمان ها ، مدیریت عملکرد ، نوآوری و خلاقیت ، تیم سازی و کار گروهی و اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی )

2-مشاوره تحصیلی ( برنامه ریزی درسی ، انتخاب رشته ، اهمال کاری ، سبک یادگیری ، کمال گرایی ، اضطراب و استرس ، تاب آوری ، مهارت های خودتنظیمی ، راهبردهای یادگیری و مطالعه ، هدفگذاری تحصیلی و شغلی ، هدایت تحصیلی و شغلی )

3-مشاوره کودک و نوجوان ( استعدادیابی شغلی ، تحصیلی ، هنری و ورزشی ، درمان فردی در زمینه مشکلات و اختلالات رفتاری نوجوانان )

4-مشاوره بزرگسالان ( رشد و توسعه فردی )

5-روانشناسی تربیتی ( آموزش به معلمان و مشاورین )

6-آموزش گروهی در زمینه های فوق

 

سوابق حرفه ای و کاری

همکاری آموزشی با ۴۶  مدرسه جهت طرح های استعدادیابی دوپامین

1-معاون آموزشی و توانمندسازی انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400 تا کنون

2-روانشناس بخش سلامت روان معاونت بهداد ناجای استان خراسان رضوی از سال 1399 تا 1400

3- مدرس دانشگاه از سال 1399 تا کنون

4-مشاور مرکز کارآفرینی سازمانی مرکان از سال 1399 تا کنون

5-مجری پروژه و مدرس دوره های روانشناسی در مراکز صنعتی و ارگان های دولتی و خصوصی از سال 1399 تا کنون

6- مشاور و روانشناس تربیتی در کلینیک و مرکز مشاوره هیوا سال 1397 – 1398

7-مدیر گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد آسیا از سال 1396 تاکنون

8- مشاور و مدرس در موسسه آموزش عالی آزاد آسیا از سال 1396 تا کنون

9-مدیر دپارتمان تحصیلی مرکز جامع آرن زیر نظر علوم پزشکی مشهد سال 1395

10- مدیر و موسس گروه علمی آموزشی دوپامین از سال 1394 تا کنون

11- مدیر دپارتمان تحصیلی در موسسه خانه علوم تربیتی و روانشناسی سال 1394

12- مدیر دپارتمان تحصیلی در موسسه فرهنگی راه روشن زندگی سال 1393

13- مشاور و روانشناس در مدرسه بزرگ علوی تهران سال 1391- 1392

14- مشاور تحصیلی در موسسه گاج سال 1390

15- مشاور تحصیلی در موسسه کانون فرهنگی قلم چی سال 1390

 

سوابق تشکیلاتی

1- دبیر کارگروه سلامت روان دستیاران جوان شورا عالی استان خراسان رضوی سال 1399

2-دبیر انجمن علمی روانشناسی دانشگاه دولتی سمنان سال 1396 -1397

3-دبیر شورای مشاورین اتحادیه انجمن های علمی – دانشجویی روانشناسی ، مشاوره و علوم شناختی کشور1396-1397

4- بازرس اتحادیه انجمن های علمی – دانشجویی روانشناسی ، مشاوره و علوم شناختی کشور1394-1395

5-عضو هیئت موسس اتحادیه های انجمن های علمی-دانشجویی روانشناسی و مشاوره دانشگاه های کشور 1394

6- دبیر شورای مرکزی انجمن های علمی دانشکده روانشناسی داتشگاه فردوسی مشهد سال1394-1395

7- عضو شواری مرکز انجمن های علمی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1390-1395

8- دبیر انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه فردوسی در سال 1393-1394

9- عضویت در کانون فرهنگی حس هفتم دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391تا 1393

10-مدیرمسئول نشریه دانشجویی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه فردوسی در سال 1394

11- عضو شورای دانش آموزی استان خراسان رضوی در سال 1388

12-عضو شورای دانش آموزی دبیرستان شاهد امام خمینی (ره) سال 1387- 1388

13-عضو شورای دانش آموزی راهنمایی شاهد 32 سال 1385

14-عضو شورای دانش آموزی دبستان شاهد 6 سال 1383

 

سوابق تدریس و سخنرانی

1-تدریس درس شیوه های تغییرواصلاح رفتار درموسسه آموزش عالی شاندیز نیمسال اول و دوم1400-1401

2-تدریس درس روانشناسی تربیتی در موسسه آموزش عالی شاندیز نیمسال دوم 1400-1401

3-تدریس درس روانشناسی تربیتی در موسسه آموزش عالی آزاد آسیا نیمسال اول و دوم سال1396تا1401

4-سخنرانی با موضوع از موفقیت تحصیلی تا موفقیت شغلی به دعوت دپارتمان تحصیلی نوآفرینان در دانشگاه صنعتی سجاد آذرماه 14000

5-برگزاری کارگاه آموزشی کارتیمی و تیم سازی به دعوت مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به مناسبت هفته پژوهش آذرماه 1400

6-برگزاری کارگاه آموزشی کارتیمی و تیم سازی به دعوت انجمن دانش آحوختگان دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت هفته پژوهش آذر ماه 1400

7-کارگاه روش های ترغیب و جلب مشارکت ذی نفعان در فرایند تسهیل گری به دعوت بنیاد مسکن شهرستان بروجن و شهرستان بابلکنار آبان ماه 1400

8-کارگاه روش های ترغیب و جلب مشارکت ذی نفعان در فرایند تسهیل گری به دعوت بنیاد مسکن شهرستان  بروجن و شهرستان بابلکنار آبان ماه 1400

9-کارگاه جمع بندی روانشناسی تربیتی در موسسه آموزش عالی آزاد آسیا از سال 1396- 1400

10-سخنرانی با موضوع از موفقیت تحصیلی تا موفقیت شغلی به دعوت دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد اسفندماه 1399

11- کارگاه روش های ترغیب و جلب مشارکت ذی نفعان در فرایند تسهیل گری به دعوت بنیاد مسکن شهرستان باخرز آذرماه 1399

12-کارگاه مدیریت تعارض و تاکتیک های پیش برد در تسهیلگری به دعوت بنیاد مسکن شهرستان باخرز آذرماه 1399

13-کارگاه چالش های فرهنگی در فرایند تسهیلگری به دعوت بنیاد مسکن شهرستان باخرز آذرماه 1399

14-کارگاه باید ها و نباید های مدیریت و رهبری یک تسهیلگر به دعوت بنیاد مسکن شهرستان باخرز آذرماه 1399

15-کارگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی و حل تعارضات محل کار در هفته جهانی کارآفرینی به دعوت اداره کار و اشتغال استان خراسان رضوی آذرماه 1399

16-سلسله همایش های موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روانشناسی در موسسه اموزش عالی ازاد اسیا  از سال 1396 تا کنون (28 دوره)

17-برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی ویژه دانش آموزان و دانشجویان در موسسه آموزش عالی آزاد آسیا  از سال 1396 تاکنون (12 دوره )

18-وبینار کارآفرینی و نوآوری در روانشناسی به دعوت موسسه کارآفرینی سازمانی مرکان اردیبهشت ماه 1399

19-وبینار افزایش تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی در موسسه آموزش عالی آزاد آسیا فروردین ماه 1399

20-وبینار مقابله با اضطراب و استرس ، اهمال کاری و بی انگیزگی تحصیلی در موسسه آموزش عالی آزاد آسیا فروردین ماه 1399

21- سخنرانی با موضوع اهمیت و چرایی ادامه تحصیل در دانشگاه در موسسه خیریه محبان الرضا(علیه السلام) آبان ماه 1398

22-سخنرانی در همایش موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه روانشناسی مشاوره و علوم شناختی در موسسه آموزش عالی کاویان مشهد آبان ماه 1398

23-سخنرانی در همایش از موفقیت تحصیلی تا موفقیت شغلی در دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مهرماه 1398

24- سخنرانی با موضوع هدفگذاری تحصیلی و شغلی در موسسه خیریه محبان الرضا (علیه السلام) مرداد ماه 1398

25-سخنرانی با موضوع خودکارآمدی از پتانسیل تا عمل در هتل ثامن الائمه (علیه السلام) مشهد مهرماه 1397

26-سخنرانی با موضوع موفقیت در کنکور روانشناسی در موسسه آموزش عالی شاندیز سال 1397

27-سخنرانی در طرح کوشش 3 دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع موفقیت در کنکور سراسری سال 1397

28-برگزاری کارگاه های هدفگذاری صحیح شغلی و تحصیلی ویژه داوطلبین کنکور سراسری در مرکز مشاوره هیوا سال 1397

27- سخنرانی در همایش بزرگ هفته آگاهی از مغز با موضوع یادگیری برای درازمدت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد ویژه دانش آموزان 1396

28-کارگاه هدفگذاری شغلی و تحصیلی انجمن اولیا مربیان مدرسه علوی تهران سال 1395-1396

29- سخنرانی در همایش ازدواج خاموش از وابستگی تا دلبستگی در دانشگاه دولتی سمنان سال 1396

30-کارگاه نحوه انتخاب رشته صحیح و موفق مدرسه علوی تهران سال 1395-1396

31- سخنرانی در همایش هفته آگاهی از مغز با موضوع حافظه در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد ویژه دانش آموزان مدارس سمپاد سال 1395

32- سخنرانی در همایش موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه روانشناسی، مشاوره و علوم شناختی در دانشگاه پیام نور فریمان سال 1395

33-کارگاه فرزند پروری موفق مسجد مسلم ابن عقیل 1393 (20 ساعت)

34- برگزاری کارگاه های نحوه صحیح فرزند پروری طرح مسجد ما محله ما شهرداری مشهد سال 1393

35- برگزاری کارگاه مواجهه با بلوغ فرزندان طرح مسجد ما محله ما شهرداری مشهد سال 1393

36- دریس درس روانشناسی تربیتی در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ موسسه آموزش عالی شاندیز

37- تدریس درس روانشناسی تربیتی در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲ موسسه آموزش عالی شاندیز

38- تدریس درس نظریه های یادگیری در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲ موسسه آموزش عالی شاندیز

تدریس درس روش ها و فنون تدریس در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲ موسسه آموزش عالی شاندیز

 

سوابق اجرایی

1-مدیر اجرایی رویداد زمستانه روانشناسی به همت انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و گروه علمی آموزشی دوپامین سال 1400

2-برگزار کننده کارگاه آشنایی با رویکرد هنردرمانی به همت انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و گروه علمی آموزشی دوپامین سال 1400

3-برگزار کننده کارگاه نشانه شناسی بیماران روان به همت انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و گروه علمی آموزشی دوپامین سال 1400

4-برگزار کننده کارگاه اختلالات شخصیت به همت انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و گروه علمی آموزشی دوپامین سال 1400

5-برگزار کننده کارگاه بررسی شکست های عاطفی به همراه راهکارهایی برای پذیرش آن به همت انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و گروه علمی آموزشی دوپامین سال 1400

6-برگزار کننده کارگاه مداخلات روانشناختی در سوگ به همت انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و گروه علمی آموزشی دوپامین سال 1400

7-مدیر اجرایی برنامه های هفته پژوهش و فناوری انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400

8-مدیر اجرایی برنامه های هفته پژوهش و فناوری مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی سال 1400

9-برگزار کننده کارگاه حل مسئله و تصمیم گیری به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400

10-برگزار کننده کارگاه فرصت طلب بودن ، کلید موفقیت در مسیر شغلی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400

11-برگزار کننده کارگاه بهبود سئو سایت و افزایش رتبه به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400

12-برگزار کننده کارگاه رزومه نویسی حرفه ای  به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400

13-برگزار کننده کارگاه مهارت های برقراری ارتباط موثر و فنون مذاکره به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400

14-برگزاری غرفه در بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد آذرماه 1397

15-برگزاری غرفه در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد آذرماه 1396

16-برگزاری غرفه در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد آبان ماه ماه 1395

17-برگزار کننده اولین سمینار  دانشجویی با موضوع بیش فعالی و نقصان توجه (ADHD) در دانشکده روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 1394تمامی دوره های ذیل در دانشگاه فردوسی مشهد به همت انجمن علمی روانشناسی برگزار شده است

18-برگزار کننده همایش باورهای ناکارآمد در روابط زناشویی ویژه متاهلین (ویژه برنامه هفته پژوهش)

19-برگزار کننده اولین همایش روان شناسی اسلامی در مشهد

20-برگزار کننده همایش کودک و طبیعت

21-برگزار کننده سمینار تخصصی جداسازی هوشمند بیماران نوروزی

22-برگزار کننده اولین سمینار تخصصی جایگاه شغل روان شناسی در جهان پست مدرن

23-برگزار کننده اولین نمایشگاه کودک درون خود را نقاشی کنید

24-برگزار کننده همایش تخصصی تحلیل کودک درون

25- برگزار کننده مسابقه انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده در رشته روان شناسی

26- برگزار کننده همایش سندروم قلب شکسته

27- برگزار کننده اولین همایش تخصصی روان شناسی در بحران در شرق کشور

28- برگزار کننده اولین نمایشگاه نقاشی طرحی برای روان در کشور

29- برگزار کننده سمینار علمی واکنش درمانی منفی ویژه دانشجویان روانشناسی

30- برگزار کننده سمینار تخصصی معرفی آزمون غربال گری شناختی ویژه ی دانشجویان روان شناسی

31- برگزار کننده سمینار علمی خشونت در مدارس و راه پیشگیری از ان

32-برگزار کننده دوره ی دوم سلسله نشست های تخصصی روان فصل جا به جایی عناصر خواب از کتاب تعبیر خواب

33- برگزار کننده تریبون آزاد (پرسش و پاسخ اعضای انجمن علمی روان شناسی با مسئولین دانشکده)

34- برگزار کننده جشن کودکان بی سرپرست در مرکز توان بخشی فتح المبین

35- برگزار کننده سمینار تخصصی ایجاد و توسعه  مدارس برتر و با کیفیت تر به کمک علم روان شناسی و علوم تربیتی

36- برگزار کننده سمینار علمی پشت در های بسته ، اختلال کمبود میل جنسی در زنان

37- برگزار کننده سمینار علمی شبکه های معنایی

38- برگزار کننده سمینار علمی کتابت را قورت بده(پیرامون نحوه صحیح مطالعه)

39- برگزار کننده معارفه جدیدالورودها

40- برگزار کننده همایش از وابستگی تا دلبستگی

41- برگزار کننده همایش راز موفقیت برترین ها

42- برگزار کننده همایش روان شناسی جنسی زنان در چرخه قاعدگی (pms)

43- برگزار کننده سمینار علمی کتابت را قورت بده(پیرامون نحوه صحیح مطالعه)

44- برگزار کننده سمینار علمی ارائه گروهی مقدمه ای بر طراحی پژوهش های ازمایشگاهی و تحلیل های نوین اماری در روانشناسی

45- برگزار کننده اجرای نمادین و عملی جلسه مشاوره با موضوع شکست عشقی

 

دوره های آموزشی

1- گذراندن دوره ICDL درجه 1 زیر نظر آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای جهان اندیشه

2- شرکت در نمایشگاه نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور تیتر 8

3- شرکت  در مراسم اولین بزرگداشت روز روانشناس و مشاور ۹ اردیبهشت 1394

4- شرکت در  اولین کنگره بین المللی روانشناسی سرطان رضوی

5- شرکت در نوزدهمین کنگره بین المللی هیپنوتیزم

6- شرکت در اولین سمینار تخصصی روانشناسی اجتماعی

7- شرکت در اولین همایش ملی دانشجویی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

8- شرکت در دومین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان

9- شرکت در طرح تدریس تابستان 1391 کانون فرهنگی حس هفتم دانشگاه فردوسی مشهد

10- شرکت در ششمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد

11- شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان خراسان رضوی

11- شرکت در دوره ۸۰ ساعته تربیت مشاور تحصیلی شناختی با امتیاز عالی برگزار کننده ستاد توسعه علوم شناختی کشور

پیمایش به بالا