آزمون NEO

1. من فرد نگرانی نیستم.ضروری
2. دوست ندارم اوقات روزانه ام بیهوده سپری شود.ضروری
3. موقع ملاقات با هر فردی سعی می¬کنم که برخورد مودبانه¬ای داشته باشم.ضروری
4. دوست دارم در اطرافم افراد زیادی باشند.ضروری
5. وسایل مربوط به خودم را تمیز و پاکیزه نگه میدارم.ضروری
6. اغلب در رابطه با دیگران احساس حقارت می کنمضروری
7. زود به خنده می افتم.ضروری
8. هنگامی که در ارتباط با انجام کاری راه درست آنرا پیدا می کنم، آن ره را همیشه در آن مورد ادامه می¬دهم.ضروری
9. اغلب با فامیل و همکارانم وارد بحث شده و مشاجره می¬کنم.ضروری
10. وقت زیادی را برای پیدا کردن چیزهایی که در سر¬جایش نگذاشته¬ام، صرف می¬کنم.ضروری
11. وقتی که تحت فشار روانی شدید قرار می گیرم، احساس می کنم که خرد می شوم.ضروری
12. به خودم، مخصوصاً احساسات و عواطف درونی ام را مورد توجه قرار نمی¬دهم.ضروری
13. موقع روبرو شدن با نقش و نگارهای موجود در زمینه¬های هنری و طبیعت، متحیّر می¬شوم.ضروری
14. بیشتر مردم فکر می کنند که من فردی خودخواه و خود¬محور هستمضروری
15. من در زندگی شخصی منظم نیستمضروری
16. به ندرت احساس غمگینی و تنهایی می¬کنم.ضروری
17. واقعاً از صحبت کردن با مردم لذت می برم.ضروری
18. به اعتقاد من هدایت دانشجویان در جهت بحث و گفتگو در کلاس موجب گیجی و گمراهی آنان می گردد.ضروری
19. ترجیح می دهم به جای رقابت با دیگران، با آنها همکاری کنم.ضروری
20. تلاش می¬کنم تکالیفی که بر عهده من گذاشته می شود با دقت و جدیت انجام دهم.ضروری
21. اغلب احساس تنش و نگرانی می کنم.ضروری
22. چیزی را که عملی و امکان پذیر است بیشتر ترجیح می¬دهم.ضروری
23. شعر بر من اثر کمی دارد یا اصلاً اثر ندارد.ضروری
24. نسبت به قصد و نیت دیگران بدبین و شکّاک هستم.ضروری
25. برای خودم یکسری اهداف روشنی دارم و براساس یک سبک و شیوه خاص در آن جهت فعالیت می کنم.ضروری
26. اغلب اوقات احساس می¬کنم کاملاً بی¬ارزش هستم.ضروری
27. معمولاً ترجیح می دهم کارهایم را به تنهایی انجام دهم.ضروری
28. اغلب غذاهای جدید و اشتها آور را امتحان می¬کنم.ضروری
29. به اعتقاد من بیشتر مردم در صورتی که به آنها اجازه بدهید، از شما سوء¬استفاده خواهند کرد.ضروری
30. اغلب اوقات احساس بیهودگی می کنم زیرا بازدهی کارم بسیار پایین است.ضروری
31. به ندرت احساس وحشت و اضطراب می¬کنم.ضروری
32. اغلب احساس می¬کنم که سرشار از انرژی هستم.ضروری
33. به احساسات و عواطفم که ناشی از محیط و شرایط متفاوت است، به ندرت توجه می کنم.ضروری
34. می دانم که بیشتر مردم من را دوست دارند.ضروری
35. به سختی کار می¬کنم تا به اهداف خود برسم.ضروری
36. اغلب به خاطر نوع برخوردی که مردم با من دارند خشمگین و عصبانی می¬شوم.ضروری
37. شخصی بسیار جسور و با نشاط هستم.ضروری
38. به اعتقاد من باید در تصمیم گیری های اخلاقی پیرو مراجع مذهبی مان باشیم.ضروری
39. بیشتر مردم فکر می¬کنند که من شخص سرد و حسابگر هستم.ضروری
40. موقعی که قول یا تعهدی می¬دهم، همواره به آن عمل می¬کنم.ضروری
41. غالباً وقتی که کارها درست پیش نمی رود نا امید می شوم و احساس می¬کنم که نمی توانم آنرا تحمل کنم.ضروری
42. شخصی خوش بین و با نشاط نیستمضروری
43. گاهی اوقات که شعری می خوانم یا یک اثر هنری را تماشا می کنم، احساس لرزشی کلی و تکان هیجانی شدیدی به من دست می دهد.ضروری
44. آینده نگری و رهبری برایم بسیار سخت است و در رابطه با نگرش هایم انعطاف ناپذیر است.ضروری
45. گاهی اوقات آن طوری که باید، قابل اعتبار و معتبر نیستم.ضروری
46. به ندرت غمگین یا افسرده هستم.ضروری
47. زندگیم بسیار سریع می گذرد.ضروری
48. علاقه چندانی ندارم که در مورد ماهیت عالم موجود یا سرنوشت انسان عمقاً بیندیشم.ضروری
49. سعی می کنم که جدی و با ملاحظه باشم.ضروری
50. شخصی خلاق و فعال هستم، زیرا که همیشه دنبال انجام کار و فعالیت می باشم.ضروری
51. غالباً احساس درماندگی می کنم و به دنبال این هستم که فرد دیگری مشکل من را حل کند.ضروری
52. شخصی بسیار فعال هستم.ضروری
53. کنجکاوی عقلانی زیادی دارم.ضروری
54. اگر من به کسی علاقه نداشته باشم سعی می کنم که آنرا بفهمم.ضروری
55. هرگز به نظر نمیرسد که قادر باشم کارهایم را با نظم و ترتیب انجام دهم.ضروری
56. در اغلب اوقات طوری دچار شرمساری می¬شوم که دوست دارم خود را پنهان کنم.ضروری
57. ترجیح می دهم که راه خودم را خود، تعیین کنم تا اینکه توسط دیگران تعیین شود.ضروری
58. غالباً من از کلنجار رفتن با نظریه ها و عقاید انتزاعی لذت می¬برم.ضروری
59. سعی می کنم هر کاری را در حد اعلای خود انجام دهم.ضروری
60. در صورت لزوم تمایل دارم که به طور ماهرانه از دیگران برای رسیدن به اهدافم استفاده کنم.ضروری