مطالب انگیزشی

پیام گروه علمی آموزشی دوپامین و آرزوی موفقیت برای دوپامینی های کنکور کارشناسی ارشد 1400

 

 

جهت مشاهده متن کامل به صفحه اینستاگرام گروه علمی آموزشی دوپامین مراجعه کنید: arshadpsy@

خودت را معطل نکن: همین الآن یک اقدام کوچک جهت پیشرفتت انجام بده.

از فکر های کلیشه ای بگذر اگه دقت کنی اونا همیشه بودن.

انتخاب  با شماست؛ ادامه می دهید که به هدفتان برسید؟! یا ادامه نمی دهید که دیگران مسخره تان نکنند؟

بیستون هیچ دماوند اگر سد بشود

هدفم قسمت من بوده و باید بشود

تراکتور برنامه ریز

تو عقب مانده ای…

تو نمی فهمی…

تو…

پلیس چهارراه زندگیت باش

رو به روی تمام آدم هایی که می بینی یک من غمگین نشسته

وقتی یک ببر گرسنه رو به روت ایستاده باید تلاش کنی خورده نشی!

مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب

به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید

حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود:

من به آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست

که اگر در بگشایید

به رفتار شما می تابد

چرخ ار نگردد گرد دل از بیخ و اصلش بر کنم

گردون اگر دونی کند گردون دون را بشکنم

 

امروز یک قدم کوچیک بردار سنگ بزرگ رو بذار برای فردا

پیمایش به بالا