پیروزِ پایانِ ماراتن

 

در سال 490 پیش از میلاد، یونانیان در نبردی در دشتی واقع در شمال آتن به نام ماراتن بر نیروهای ایرانی تحت فرمان داریوش پیروز شدند. گفته می شود که یک سرباز یونانی به نام فیدی پیدس از دشت ماراتن تا آتن را دوید تا خبر پیروزی یونانیان را به آتن برساند.

در سال 1896 میلادی، هنگام برگزاری نخستین المپیک نوین در آتن، مسابقه دو به افتخار این سرباز یونانی از ماراتن تا آتن برپا شد. تمام شرکت کنندگان این مسابقه #غیرحرفه‌ای بودند. به همین جهت #اکثر‌آنها‌در‌میانه‌راه‌از‌‌شدت‌خستگی‌از‌حال‌رفتند… دوندگان ماراتن در طول مسابقه معمولا 3 کیلوگرم وزن از دست می دهند … این دوندگان #پاهایی‌قوی‌و‌ریه‌و‌قلبی‌پر‌قدرت‌دارند … آنها معمولا #ریز‌اندام‌و‌سبک‌وزن‌هستند…

برگردید و چند خط آخر را دوباره بخوانید و ماراتن کنکور خود را تصور کنید … می خواهم درباره واژه های هشتگ شده این متن بیشتر حرف بزنیم …

#غیرحرفه‌ای

رفتار غیر حرفه ای در هر حیطه و تخصصی مصداق های خاص خود را دارد. می خواهم از رفتار غیر حرفه ای در بافت مطالعه برای کنکور بگویم. مثلا اینکه فکر کنم هرچه کتابهای بیشتری بخوانم بهتر است و در این روزهای پایانی شروع کنم به خواندن مطالب جدید… مثلا اینکه فکر کنم من یک استثناء هستم و می توانم فلان درس را 90 درصد بزنم  و درسهای دیگر را فدای آن کنم… مثلا اینکه فکر کنم به جای مرور های خسته کننده بهتر است تند تند پیش بروم … مثلا اینکه فکر کنم فقط وقتی آماده تست زدن هستم که بر تمام مطالب مسلط باشم و سراغ  تست زنی نروم … مثلا اینکه فکر کنم حافظه من خوب است و به اندازه بقیه نیاز به مرور ندارم … مثلا اینکه فکر کنم اگر تنها تست های سالهای اخیر را حفظ کنم می توانم از پس کنکور بر بیایم … مثلا اینکه فکر کنم فلان درس که ضریب کمتری دارد نیاز به مطالعه کمتری دارد… مثلا اینکه فکر کنم همه مباحث و سر فصل ها به یک اندازه اهمیت دارند… مثلا اینکه نقاط ضعف و قوت خودم را ندانم…

 رفتار غیر حرفه ای را می توان هر رفتاری به دور از استاندارهای موجود و انحراف از الگوهای عملکردی دانست که شواهد و تجربه به ما می گوید بهتر جواب خواهند داد … پس اگر می پرسید در این روزهای پایانی نزدیک به کنکور چه کنم،  لطفا معکوس همه کارهایی که به عنوان مثال آوردم را انجام دهید …

#در‌میانه‌راه‌از‌شدت‌خستگی‌از‌حال‌رفتند

 تلاش های ما در دقایق و روزهای پایانی گاه می تواند سرنوشت همه چیز را عوض کند … از خودت راضی نیستی؟ قبول … اما … آیا می خواهی بار نارضایتی پنجاه و چند روز دیگر را هم به کوله بارت اضافه کنی؟ یادت هست همیشه می گفتی اگر فقط چند روز یا چند ماه دیگر زمان داشتم چه کارها که نمی کردم ؟ بیا … این گوی و این میدان … به خودت ثابت کن که شهامت استفاده از فرصت ها را داری و یک بار برای همیشه با خودت اتمام حجت کن که فارغ از نتیجه، می خواهی خودت را برای تلاشهایت بسنجی و بستایی …

#این‌دوندگان‌پاهایی‌قوی‌و‌ریه‌و‌قلبی‌پر‌قدرت‌دارند

ممکن است تا الان بارها احساس ضعف کرده باشی … ممکن است بارها احساس کرده باشی دیگر نمی کشی و اصلا از پسش بر نمی آیی … من پاهای قوی را به ذهن تو تشبیه می کنم و قلب پر قدرت را به قلب پر قدرتت ! قوی بودن به معنای هرگز احساس ضعف نکردن نیست … به معنای نفس کشیدن و شروع دوباره و دوباره، با استفاده از تجربه های شکست های قبلیست … و باور داشته باش ذهن تو آنقدر قوی هست که پس از چند ماه خسته نشود … پس به توانمندی هایت اعتماد کن …

و تو به قلب پر قدرتی نیاز داری تا سایبان آرامش خودت شوی … و بتوانی پس از احساس ضعف و شکست با خودت همدلی کنی … سپس خود را در آغوش گرفته و بعد دست در دست خود دوباره راه بیفتی … تجربه من میگوید تنها کسانی بعد از تجربه شکست در آزمون های آزمایشی دوباره شروع میکنند که با خود مهربان تر بوده و البته مصمم تر…

#آنها‌معمولا‌ریز‌اندام‌بوده‌و‌سبک‌وزن‌هستند

در این روزهای پایانی همه ی آنچه برای اوج گرفتن نیاز نداری سنگینی بار سرزنش ها و اضطراب ها و حسرت ها و حسادت ها و مقایسه ها و گله ها و بهانه ها و تشویش هاست … برای ماراتن می گویند هر چه سبک تر، سریع تر … برای کنکور می گویم هرچه سبک بار تر، متمرکز تر … پس کوله بارت را از هر آنچه تو را فرسوده و خسته میکند خالی کن و سبکبار پیش برو…  اجازه بده ذهنت از منابع خود به شکل حداکثری استفاده کند و به خود فرصت بده این فرصت باقی مانده را تماما استفاده کنی…

این بود پاسخ من به سوال پر تکرار این روزها : “در این وقت های باقی مانده چه کنیم؟”

#انسیه‌برزویی