کارگاه های نکته و تست گروه علمی آموزشی دوپامین ویژه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 ( کلیک کنید)

کلاس روانشناسی فیزیولوژیک ویژه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی سال  1400 (کلیک کنید)

وبینار آموزشی نظریه اریک برن ویژه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مشاوره سال1400 (کلیک کنید)

  • کلاس های آموزشی دوپامین همه ساله جهت توانمند سازی داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی، علوم شناختی، مشاوره و علوم تربیتی برگزار می گردد. اساتید توانمند که خودشان رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد و دکتری هر یک از شاخه های فوق می باشند در این کلاس ها سعی دارند مهم ترین نکات منابع اصلی را تدریس نمایند. در این کلاس ها به ذکر نکته ها و  تست ها افاقه نمی شود بلکه هدف از برگزاری این کلاس ها فهم عمیق مطالب مهم و اساسی کنکور ارشد و دکتری می باشد. خلاصه ای که اساتید در کلاس ها از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد در اختیار داوطلبین قرار می دهند معمولا شامل مطالب اساسی و مهم منابع می باشد همراه با توضیح واضح و روشن مطالب که منجر به فهم عمیق و مفهومی مباحث می شود. معمولا در کلاس های کنکور ما شاهد حضور تعداد زیادی از داوطلبین در هر کلاس هستیم اما در دوپامین تلاش شده است در هر کلاس تعداد کمی داوطلب قرار گرفته تا ازدحام جمعیت موجب عدم یادگیری و ایجاد خلل در روند آموزش نشود.

 

 

کلاس آسیب شناسی روانی گروه علمی آموزشی دوپامین

جهت ثبت نام همه روزه بین ساعات 14 الی 20 با شماره ثابت مرکز دوپامین تماس گرفته و یا می توانید با شماره همراه دوپامین نیز تماس حاصل نمایید.

05138443341

09393138633

کلاس روان شناسی رشد گروه علمی آموزشی دوپامین

جهت ثبت نام همه روزه بین ساعات 14 الی 20 با شماره ثابت مرکز دوپامین تماس گرفته و یا می توانید با شماره همراه دوپامین نیز تماس حاصل نمایید.

05138443341

09393138633

کلاس روان شناسی بالینی گروه علمی آموزشی دوپامین

جهت ثبت نام همه روزه بین ساعات 14 الی 20 با شماره ثابت مرکز دوپامین تماس گرفته و یا می توانید با شماره همراه دوپامین نیز تماس حاصل نمایید.

05138443341

09393138633

کلاس روان شناسی فیزیولوژیک گروه علمی آموزشی دوپامین

جهت ثبت نام همه روزه بین ساعات 14 الی 20 با شماره ثابت مرکز دوپامین تماس گرفته و یا می توانید با شماره همراه دوپامین نیز تماس حاصل نمایید.

05138443341

09393138633

کلاس زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

جهت ثبت نام همه روزه بین ساعات 14 الی 20 با شماره ثابت مرکز دوپامین تماس گرفته و یا می توانید با شماره همراه دوپامین نیز تماس حاصل نمایید.

05138443341

09393138633

کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

جهت ثبت نام همه روزه بین ساعات 14 الی 20 با شماره ثابت مرکز دوپامین تماس گرفته و یا می توانید با شماره همراه دوپامین نیز تماس حاصل نمایید.

05138443341

09393138633

کلاس روان شناسی تربیتی گروه علمی آموزشی دوپامین

جهت ثبت نام همه روزه بین ساعات 14 الی 20 با شماره ثابت مرکز دوپامین تماس گرفته و یا می توانید با شماره همراه دوپامین نیز تماس حاصل نمایید.

05138443341

09393138633