کارگاه های نکته و تست مجموعه مشاوره

داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مشاوره می توانند در کارگاه های گروه علمی آموزشی دوپامین با نکات پرتکرار کنکوری آشنا شوند، مباحث اصلی کنکور را مرور کنند و جمع بندی مناسبی از دروسی که خوانده اند داشته باشند. همچنین در این کارگاه ها تست های کنکوری نیز مرور می شود و نکات مهم تست ها نیز توسط مدرس ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«کارگاه آمار و روش تحقیق»

 

     

  «کارگاه زبان انگلیسی»

 

 

«کارگاه های نظریه روان‌درمانی

 

 

«کارگاه مبانی و روش ها و فنون»

 

«کارگاه کاربرد آزمون های روانی»

پیمایش به بالا