داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی می توانند در کارگاه های گروه علمی آموزشی دوپامین با نکات پرتکرار کنکوری آشنا شوند، مباحث اصلی کنکور را مرور کنند و جمع بندی مناسبی از دروسی که خوانده اند داشته باشند. همچنین در این کارگاه ها تست های کنکوری نیز مرور می شود و نکات مهم تست ها نیز توسط مدرس ارائه خواهد شد.

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

کارگاه نکته و تست روانشناسی شناختی

کارگاه نکته و تست اصول علوم شناختی

کارگاه نکته و تست مبانی علوم اعصاب