پیام 3

پیام مشاور:

 

در خصوص تضادها و نشخوارهای فکری که به دنبال آن می آید، صحبت کردیم… حال به واکنش هایمان می پردازیم…

رفتارهایی که ما دربرابر این حالات در پیش میگیریم طیف وسیعی از اجتناب تا افراط و جبران را در بر دارد (مثلا کنار کشیدن از گود رقابت در میانه ی راه، میل زیاد به کسب مقام و شهرت و دیده شدن برای تخفیف رنج ناشی از کوچک و حقیر بودن، مصرف داروها و مواد محرک برای فراموشی ضعف های درونی و ظاهرا با هدف تقویت نیروی ذهنی، و یا مطالعه افراطی و تأکید غیر معمول بر کمیت  برای اجتناب از ندانستنِ ذره  ای از آنچه ممکن است مورد سوال قرار بگیرد! (که مبادا از درون زیر سوال برویم…! )

چه کنیم؟

به خودگویی های منفی خود توجه کنید، آنها را به چالش کشیده و از حالت اتومات خارج کنید

اهداف خود را فهرست کنید و عمیقا به “چرایی” هریک از آنها فکر کنید… بله شاید لازم باشد همه چیز را بکوبید و از نو بسازید

به احساسات درونی خود نسبت به “خودتان” فکر کنید و هیجانات منفی تان را تماما مشاهده کنید… آیا تکرار شونده و حسِ غالب شما در اکثر موقعیت ها هستند؟

تفاوت میان امیال درونی و رفتارهای ظاهری خود را بررسی کنید… آیا با هم همراستا هستند؟

اگر انجام دادن این کارها شما را دچار اضطراب یا اجتناب شدیدی میکند، شاید به دریافت کمک حرفه ای نیاز دارید

( بخشی از متن برگرفته از کتاب #تضادهای درونی ما_کارن هورنای  است)

پیمایش به بالا