کارگاه‌های نکته و تست مجموعه مشاوره

جهت ثبت نام در کارگاه ها کلیک کنید

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

مدرس: استاد هدایتی رزومه استاد

این کارگاه برای افرادی که زبان آنها صفر هم می باشد، مفید است و می توانند حداقل 15درصد بزنند.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

مدرس: استاد خادم رزومه استاد

در صورتی که در کلاس آمار و روش تحقیق شرکت کرده اید، این کارگاه به جهت مرور مطالب و آشنایی با شیوه های تست زنی بسیار مفید است

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست نظریه های شخصیت

مدرس: استاد غلامزادگان رزومه استاد

با توجه به حجمه مباحث بالا در این درس فرصت جمع بندی یک روزه را از دست ندهید.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست نظریه های مشاوره و روان‌درمانی

مدرس: استاد شهریاری رزومه استاد

درصد داوطلبین در درس نظریه های رواندرمانی عموما پایین است ، با حضور در کارگاه مطالب بالقوه خود را بالفعل کنید.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست مبانی و فنون مشاوره

مدرس: استاد شهریاری رزومه استاد

همپوشانی خواندن مباحث مبانی و فنون با هم در تثبیت این درس خیلی موثر است که این اتفاق در کارگاه میفتد.

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست کاربرد آزمون‌های روانی

مدرس: استاد جوان‌محبوب رزومه استاد

با توجه به سوالات سال های اخیر مباحث این درس پراکندگی بسیار زیادی دارد و جمعبندی ان بسیار دشوار است.شرکت در این کارگاه بدلیل اهمیت الزامی است.

توضیحات مدرس