کارگاه‌های نکته و تست مجموعه علوم شناختی

کارگاه‌های نکته و تست مجموعه علوم شناختی

[button text=”جهت ثبت نام در کارگاه ها کلیک کنید” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ expand=”true” link=”https://dopamine24.com/کارگاه-های-نکته-و-تست-مجموعۀ-علوم-شناخت”]

[divider]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4609″]

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

مدرس: استاد هدایتی رزومه استاد

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/zaban.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3278″]

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

مدرس: استاد خادم رزومه استاد

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/amar.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4612″]

کارگاه نکته و تست روانشناسی شناختی

مدرس: استاد شیخ رزومه استاد

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/olomshnakhti.mp3″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4613″]

کارگاه نکته و تست مبانی علوم اعصاب

مدرس: استاد شیخ رزومه استاد

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/olomshnakhti.mp3″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4614″]

کارگاه نکته و تست اصول علوم شناختی

مدرس: استاد شیخ رزومه استاد

[button text=”توضیحات مدرس” color=”alert” radius=”99″ depth=”2″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-play” link=”https://dopamine24.com/wp-content/uploads/2023/01/olomshnakhti.mp3″]

[/col]

[/row]

پیمایش به بالا