منابع کنکور دکتری کودکان استثنایی 1401

[button text=”منابع دکتری روانشناسی کودکان استثنایی” color=”alert” style=”outline” size=”xlarge” radius=”99″ expand=”0″]

[divider]

[button text=”آمار و روش تحقیق” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی علی دلاور
2- روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور
3- مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، علی دلاور
4- تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی جرج‌اندرو فرگوسن
5- استنباط آماری در پژوهش رفتاری حیدر علی هومن
6- روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد، عباس بازرگان
7- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

[/col]

[/row]
[button text=”زبان انگلیسی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- لغات 504 و 1100
2- لغات ضروری TOFEL
3- کتاب جامع زبان دکتری دکتر خیرآبادی
4- کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

[/col]

[/row]
[button text=”آسیب شناسی روانی کودک” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1-آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5 مهدی گنجی، جلد 1 و 2
2-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سیف نراقی و نادری
3-روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی میلانی فر

[/col]

[/row]
[button text=”روانشناسی کودکان استثنایی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- نوروسایکولوژی در انسان، 2جلد، دکتر احمد علی پور
2- نوروسایکولوژی محمد کریم خداپناهی
3- مقدمات نوروسایکولوژی، داود معظمی
4- فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر حائری

[/col]

[/row]
[button text=”استعداد تحصیلی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- کتاب کمک آموزشی
2- کارگاه نکته و تست استعداد تحصیلی گروه علمی آموزشی دوپامین

[/col]

[/row]
[ux_image id=”3894″]

پیمایش به بالا