منابع دکتری روانشناسی
آمار و روش تحقیق

1- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی علی دلاور
2- روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور
3- مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، علی دلاور
4- تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی جرج‌اندرو فرگوسن
5- استنباط آماری در پژوهش رفتاری حیدر علی هومن
6- روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد، عباس بازرگان
7- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

زبان انگلیسی

1- لغات 504 و 1100
2- لغات ضروری TOFEL
3- کتاب جامع زبان دکتری دکتر خیرآبادی
4- کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

آسیب شناسی روانی

1- آسیب شناسی روانی براساس DSM – 5 مهدی گنجی (دو جلد)
2- خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک فرزین رضایی (دو جلد)
3- آسيب شناسی روانی ريچارد هالجين ترجمه يحيي سيدمحمدی
4- آسیب شناسی روانی بارلو، ترجمه مهرداد فیروزبخت
4- کلاس آسیب شناسی روانی گروه علمی آموزشی دوپامین

روانشناسی رشد

 1- نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها – ویلیام کرین دکتر غلامرضا خوی نژاد
2- روانشناسی رشد لورابرک جلد 1 و 2، ترجمه یحیی سید محمدی (برخی فصول)
3- روانشناسی ژنتیک جلد 1 و 2 دکتر منصور (برخی فصول)
4- کلاس روانشناسی رشد گروه علمی آموزشی دوپامین

نظریه های شخصیت

1- نظریه های شخصیت. فیست و فیست. ترجمه یحیی سیدمحمدی
2- نظریه های شخصیت شولتز (برخی فصول)
3- کارگاه نکته و تست نظریه های شخصیت گروه علمی آموزشی دوپامین

نوروسایکولوژی

1- نوروسایکولوژی در انسان، 2جلد، دکتر احمد علی پور
2- نوروسایکولوژی محمد کریم خداپناهی
3- مقدمات نوروسایکولوژی، داود معظمی
4- فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر حائری

استعداد تحصیلی

1- کتاب کمک آموزشی
2- کارگاه نکته و تست استعداد تحصیلی گروه علمی آموزشی دوپامین