منابع دکتری مجموعه علوم شناختی
آمار و روش تحقیق

کتاب آمار و روش تحقیق مدرسان شریف
کتاب تحقیق در روانشناسی و علوم تربيتی اثر دکتر دلاور

زبان انگلیسی

کتاب زیر ذره بین (جلد ۱،۲و۳) و کتاب جامع زبان عمومی دکتری اثر دکتر خیرآبادی

زبان‌شناسی شناختی

درآمدی بر زبان شناسی شناختی، نظریه ها و مفاهیم، اثر دکتر راسخ مهند، انتشارات سمت
مقدمه ای بر علوم و فناوری های شناختی و کاربرد های آن اثر دکتر کمال خرازی( فصل زبان شناسی شناختی)

استعداد تحصیلی

کتاب استعداد تحصیلی اثر هادی مسیح خواه و محمد وکیلی (جلد نقره ای)

ریاضیات عمومی

کتاب ریاضی عمومی (جلد ۱،۲و۳)، اثر مهندس مسعود آقاسی

علوم اعصاب

فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال (جلد دوم) (برخی فصول)
فیزیولوژی پزشکی اثر گانونگ (برخی فصول)
کتاب یادداشت های علوم اعصاب اثر دکتر آلان لانگستاف

روانشناسی شناختی

کتاب روان شناسی شناختی اثر رابرت استرنبرگ (ویراست۷)
کتاب روانشناسی شناختی اثر مایکل آیزنک

اصول علوم شناختی

مقدمه ای بر مطالعه ذهن اثر فردنبرگ
کتاب درباره علم شناخت اثر دکتر حاتمی
کتاب ذهن درآمدی بر علوم شناختی اثر پل تاگارد، انتشارات سمت