منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و اسلامی

[button text=”منابع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و اسلامی” color=”alert” style=”outline” size=”xlarge” radius=”99″ expand=”0″]

[divider]

[button text=”آمار و روش تحقیق” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین (اکیداً توصیه می‌شود)

* امکان پاسخ به 16 تا 19 سوال در سالهای گذشته با شرکت در این کلاس وجود داشته است.
* امکـــان اســتفاده از کتاب کمک آموزشی مدرسان شــریف به جای منابع اصلی می‌باشد که این کتاب دارای نکات اضافی هم می‌باشد و اولویت مطالعه منابع اصلی است.

[/col]

[/row]
[button text=”متون روانشناسی به زبان انگلیسی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- زبان تخصصی روانشناسی طالب زاده، انتشارات جهش
2- زبان تخصصی روانشناسی، تالیف یحیی سید محمدی
3- راهنمای متون روانشناسی، لیندالیل مترجم مهدی گنجی
4- متون روان شناسی، دکتر کیانوش هاشمیان
5- کلاس تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

* انتخاب هر کدام از این منابع براساس سطح درسی داوطلب تعیین و تنها نیاز به مطالعه یک منبع است.
* مطالعه لغات 4000 واژه زبان برای افراد ضعیف به جهت افزایش سطح دامنه لغات توصیه می شود
* شرکت در کلاس این درس به جهت بررسی متون کنکورهای سالهای گذشته به عنوان یک منبع مهم و لغات تخصصی و آموزش تکنیک های ریدینگ و گرامر مربوط به حل سوالات ریدینگ اکیداً توصیه می شود.

[/col]

[/row]
[button text=”علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، محمدباقر کجباف (برخی فصول)
2- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، بنی جمالی و احدی (برخی فصول)
3- کارگاه نکته و تست علم النفس گروه علمی آموزشی دوپامین

* در صورت عدم وقت کافی به جهت مطالعه منابع اصلی کتاب کمک آموزشی مدرسان شریف پیشنهاد می‌گردد. این منبع عموما در حدود 50 تا 70% سوالات را پوشش می‌دهد.
* با توجه به سوالات قرانی و احادیث در سالهای گذشته امکان معرفی منبع کامل در این زمینه برای این درس وجود ندارد و بیشتر نیاز به اطلاعات شخصی دارد، اما دو منبع اول یاد شده در حدود 60 تا 80 درصد سوالات را عموما پوشش می‌دهد.

[/col]

[/row]
[button text=”روانشناسی رشد” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها، ویلیام کرین دکتر غلامرضا خوی نژاد (برخی فصول)
2- روانشناسی رشد و تحول انسان، پاپالیا (برخی فصول)
3- روانشناسی رشد لورابرک جلد 1 و 2، ترجمه یحیی سید محمدی (برخی فصول)
4- کلاس و جزوه خلاصه نکات تکمیلی روانشناسی رشد گروه علمی آموزشی دوپامین

* در صورت عدم وقت کافی به جهت مطالعه منبع پاپالیا کتاب کمک آموزشی گروه علمی آموزشی دوپامین پیشنهاد می‌گردد.
* با توجه به هم پوشانی سوالات لورابرک و پاپالیا تنها منبع پاپالیا توصیه می شود.
* باتوجه به پراکندگی منابع و مباحث این درس و به جهت پوشش منابع تکمیلی حتما در کلاس این درس شرکت کنید.

[/col]

[/row]
[button text=”روانشناسی مرضی و روانشناسی کودکان استثنایی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5، مهدی گنجی، جلد 1 و 2
2- خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک، مترجم: فرزین رضایی (برخی فصول)
3- روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر مهدی گنجی
4- روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، سیف نراقی و نادری(برخی فصول)
5- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی، میلانی فر(برخی فصول)
6- دانش آموزان استثنائی، هالاهان و کافمن (برخی فصول)
7- کلاس و کارگاه آسیب شناسی روانی وکودکان استثنایی گروه علمی آموزشی دوپامین
8- آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ارجمندنیا (برخی فصول)

* شرکت در کلاس این درس به جهت یادگیری صحیح طبقه بندی های اختلالات و عدم تداخل مباحث با هم اکیداً توصیه می شود.
* باتوجه به تغییرات عمده این درس در سوالات کودکان استثنایی اکیدا کارگاه روانشناسی فیزیولوژیک نکته و تست این درس به جهت پوشش منابع تکمیلی توصیه می گردد.

[/col]

[/row]
[button text=”روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- روانشناسی فیزیولوژیک، محمد کریم خداپناهی (برخی فصول)
2- روانشناسی انگیزش و هیجان، محمد کریم خدا پناهی (برخی فصول)
3- مقدمات نوروسایکولوژی، داوود معظمی (برخی فصول)
4- روانشناسی انگیزش و هیجان، مارشال ریو، ترجمه سید محمدی (برخی فصول)
5- کلاس و کارگاه روانشناسی فیزیولوژیک گروه علمی آموزشی دوپامین
6- کارگاه نکته و تست انگیزش و هیجان گروه علمی آموزشی دوپامین

* امکان استفاده از کتاب کمک آموزشی پوران پژوهش در صورت عدم وقت کافی می‌باشد. با این منبع در حدود 50% سوالات قابل پاسخ‌گویی می‌باشد
* شرکت در کارگاه نکته و تست روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان به جهت پوشش منابع تکمیلی و حذف دو منبع از این درس اکیداً توصیه می‌شود.

[/col]

[/row]
[button text=”روانشناسی عمومی” color=”alert” size=”xlarge” radius=”99″]

[row]

[col span__sm=”12″]

1- زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه دکتر محمدتقی براهنی
2- زمینه روانشناسی سانتراک، ترجمه مهرداد فیروزبخت
3- روانشناسی عمومی، دکتر حمزه گنجی
4- کارگاه نکته و تست و جزوه خلاصه روانشناسی عمومی گروه علمی آموزشی دوپامین

* در صورت عدم وقت کافی امکان مطالعه کتاب روانشناسی عمومی گروه علمی آموزشی دوپامین به عنوان یک منبع مناسب می‌باشد.
* به جهت بررسی مباحث تکمیلی و جمع بندی صحیح و منطقی و پوشش منابع تکمیلی شرکت در کارگاه نکته و تست این درس اکیدا توصیه می گردد

[/col]

[/row]
[ux_image id=”5186″]

پیمایش به بالا