روانشناسی صنعتی و سازمانی
آمار و روش تحقیق

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین (اکیداً توصیه می‌شود)

* امکان پاسخ به 16 تا 19 سوال در سالهای گذشته با شرکت در این کلاس وجود داشته است.
* امکـــان اســتفاده از کتاب کمک آموزشی مدرسان شــریف به جای منابع اصلی می‌باشد که این کتاب دارای نکات اضافی هم می‌باشد و اولویت مطالعه منابع اصلی است.

متون روانشناسی به زبان انگلیسی

1- زبان تخصصی روانشناسی طالب زاده، انتشارات جهش
2- زبان تخصصی روانشناسی، تالیف یحیی سید محمدی
3- راهنمای متون روانشناسی، لیندالیل مترجم مهدی گنجی
4- متون روان شناسی، دکتر کیانوش هاشمیان
5- کلاس تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

* انتخاب هر کدام از این منابع براساس سطح درسی داوطلب تعیین و تنها نیاز به مطالعه یک منبع است.
* مطالعه لغات 4000 واژه زبان برای افراد ضعیف به جهت افزایش سطح دامنه لغات توصیه می شود
* شرکت در کلاس این درس به جهت بررسی متون کنکورهای سالهای گذشته به عنوان یک منبع مهم و لغات تخصصی و آموزش تکنیک های ریدینگ و گرامر مربوط به حل سوالات ریدینگ اکیداً توصیه می شود.

روانشناسی امور استخدامی

 1- مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ، شیمون ال. دولان ترجمه
دکتر محمد صائبی
2- کمک آموزشی مدرسان شریف

بالندگی سازمانی

1- مدیریت تحول در سازمان، رندال فرنچ ترجمه دکتر سید مهدی الوانی
2- بالندگی سازمانی، محمد علی طوسی (برخی فصول)
3- کمک آموزشی مدرسان شریف

روانشناسی اجتماعی

1- روانشناسی اجتماعی، رابرت بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی
2- کمک آموزشی مدرسان شریف

رفتار سازمانی

1- رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها (3 جلدی)، استیفن رابینز
ترجمه پارساییان
2- رفتار سازمانی(دوجلدی)، استیفن ترجمه مهندس مهدی زارع (برخی فصول)
3-کمک آموزشی مدرسان شریف

روانشناسی صنعتی و سازمانی

1- زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی ، ریجو ترجمه دکتر حسین زاده
2- روانشناسی صنعتی و سازمانی (فرد و سازمان) در هزاره سوم، شولتز و شولتز
3- کمک آموزشی مدرسان شریف