منابع ارشد مجموعه علوم شناختی
آمار و روش تحقیق

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین (اکیداً توصیه می‌شود)

* امکان پاسخ به 16 تا 19 سوال در سالهای گذشته با شرکت در این کلاس وجود داشته است.
* امکـــان اســتفاده از کتاب کمک آموزشی مدرسان شــریف به جای منابع اصلی می‌باشد که این کتاب دارای نکات اضافی هم می‌باشد و اولویت مطالعه منابع اصلی است.

زبان انگلیسی

1- لغات 4000 واژه زبان انگلیسی
2- پی دی اف کتب تخصصی علوم شناختی به زبان انگلیسی
3- کتاب کمک آموزشی
4- کلاس تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

* مطالعه لغات 4000 واژه زبان برای افراد ضعیف به جهت افزایش سطح دامنه لغات توصیه می شود
* شرکت در کلاس این درس به جهت بررسی متون کنکورهای سالهای گذشته به عنوان یک منبع مهم و لغات تخصصی و آموزش تکنیک های ریدینگ و گرامر مربوط به حل سوالات ریدینگ و کلوزتست اکیداً توصیه می شود.

روانشناسی شناختی

1- روانشناسی شناختی، رابرت استرنبرگ-ترجمه سید کمال خرازی، ویراست هفتم
2- روانشناسی شناختی، مایکل آیزنک، مارک کین – ترجمه دکتر حسین زارع، ویراست 8 (برخی فصول)
3- کارگاه نکته و تست روانشناسی شناختی گروه علمی آموزشی دوپامین

مبانی علوم اعصاب

1-فیزیولوژی پزشکی، گایتون/هال جلد 2، ترجمه حائری (برخی فصول)
2- فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز، دکتر علی حائری (برخی فصول)
3- فیزیولوژی پزشکی، گانونگ ترجمه دکتر علی حائری (برخی فصول)
4- کارگاه نکته و تست مبانی علوم اعصاب گروه علمی آموزشی دوپامین

اصول علوم شناختی

1- علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن، جی فردنبرگ ترجمه افتاده حال
2- درباره علم شناختی، دکتر جواد حاتمی (برخی فصول)
3- ذهن درآمدی بر علوم شناختی، تاگارد- رامین گلشائی ( برخی فصول)
4- کارگاه نکته و تست اصول علوم شناختی گروه علمی آموزشی دوپامین