منابع روان سنجی

منابع روان سنجی

 

آمار و روش روش تحقیق

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور

2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور

3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

 

متون روانشناسی(به زبان انگلیسی)

1- زبان تخصصی روانشناسی، تالیف یحیی سید محمدی
2- راهنمای متون روانشناسی، لیندالیل مترجم مهدی گنجی
3- متون روان شناسی، دکتر کیانوش هاشمیان
4- کلاس تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی مرضی و روانشناسی کودکان استثنایی

1- آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5، مهدی گنجی، جلد 1 و 2
2- خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک، مترجم: فرزین رضایی (برخی فصول)
3- روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر مهدی گنجی
4- روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، سیف نراقی و نادری(برخی فصول)
5- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی، میلانی فر(برخی فصول)
6- دانش آموزان استثنائی، هالاهان و کافمن (برخی فصول)
7- کلاس و کارگاه آسیب شناسی روانی وکودکان استثنایی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانسنجی(سنجش و اندازه گیری)

1- اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف
2- اصول روانسنجی و روان آزمایی،حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی (برخی فصول)

 

روانشناسی رشد

1- نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها، ویلیام کرین دکتر غلامرضا خوی نژاد
2- روانشناسی رشد لورابرک جلد 1 و 2، ترجمه یحیی سید محمدی (برخی فصول)
3- روانشناسی رشد و تحول انسان، پاپالیا (برخی فصول)
4- کلاس و جزوه خلاصه نکات تکمیلی روانشناسی رشد گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی عمومی

1- زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه دکتر محمدتقی براهنی
2- زمینه روانشناسی سانتراک، ترجمه مهرداد فیروزبخت
3- روانشناسی عمومی، دکتر حمزه گنجی
4- کلاس روانشناسی عمومی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

آزمون های هوش و استعداد تحصیلی

1- آشنای با آزمون سازی و آزمون های روانی، ابوالفضل کرمی (برخی فصول)
2- آزمون های روانی (مبانی نظری و عملی)، حمزه گنجی (برخی فصول)
3- راهنمای سنجش روانی، گری گراث مارنات مترجم پاشا شریفی (برخی فصول)
4-نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت، پاشا شریفی (برخی فصول)

 

پیمایش به بالا