رزومه نازنین مسرت

[button text=”مشخصات فردی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

نام: نازنین

نام خانوادگی: مسرت

(مشاور آزمون ارشد روانشناسی وزارت بهداشت)

[/ux_text]
[button text=”سوابق تحصیلی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه فردوسی
 • ارشد بالینی بزرگسال دانشگاه علوم توانبخشی
 • رتبه 8 بالینی برزگسال و 6 کودک و نوجوان کنکور بهداشت 99

[/ux_text]
[button text=”سوابق کاری” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

 • مشاور موسسه دوپامین از سال 99 تا کنون
 • مشاور موسسه سنا از سال 99 تا خرداد 1401

[/ux_text]
[button text=”سوابق اجرایی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

همایش کنکور بهداشت هرسال، همایش بررسی منابع جدید بهداشت 1401

[/ux_text]
[button text=”سوابق آموزشی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

 • شرکت در دوره تربیت مربی مهارت های زندگی سال 1401
 • شرکت در دوره مداخله در بحران سال 1400
 • شرکت در دوره تربیت طرحواره درمانگر سال 99

[/ux_text]
[button text=”سوابق پژوهشی” color=”alert” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_text font_size=”0.95″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

 • مترجم کتاب کسب فضای ذهنی
 • عنوان پایان نامه ارشد: بررسی اثرات عصب روانشناختی مصرف کانابیس و مشتقات آن بر مصرف کنندگان
 • عنوان پایان نامه کارشناسی: بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان متأهل شهر مشهد

[/ux_text]

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا