رزومه آقای عبدالله لوشابی

رزومـه تحصیلی و کاری مشـاورین گروه علمـی آموزشی دوپامین زیر نظر
مـوسسه آموزش عالی آزاد آسیا دارای مجوز رسمی از وزارت علوم تـحقیقات و فناوری

مدیر گروه علمی آموزشی دوپامین : علی ممتاز شماره تماس: 05138443341 – 09393138633

نام و نام خانوادگی: عبدالله لوشابی

تلفن تماس: 05138443341

سوابق تحصیلی
کارشناسی اقتصاد کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد بهمن ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۰
• شاگرد ممتاز دوره- اتمام تحصیل در 7 نیم سال
• پذیرش در کارشناسی ارشد با سهمیه استعداد درخشان
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه – دانشگاه فردوسی مشهد: مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳
معدل:17.03
شاگرد ممتاز دوره-کارشناسی ارشد
موضوع رساله: نقش شرکتهای سهامی زراعی در توسعه
دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ‘ گرایش سیاست و توسعه دانشگاه شهید باهنر، بهمن 1393 و ادامه دارد
معدل 18.25
موضوع رساله : تدوین شاخص های حکمرانی آب در ایران

سوابق حرفه‌ای

عضو شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اسفند ماه 1395 تا تیر ۱۳۹۷
عضو تیم تحقیق توسعه دپارتمان تخصصی روانشناسی مشاوره و علوم شناختی دوپامین۱۳۹ ادامه دارد
عضو اتاق فکر اداره انجمن های علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال ۱۳۹۷ ادامه دارد
مشاور اقتصادی شرکت جهاد نصر کرمان ۱۳۹۸ ادامه دارد
مشاور اقتصادی شرکت مشاوره مهندسی معماری و طراحی آمانو کرمان ۱۳۹۸ ادامه دارد
مشاور اقتصادی مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد 1392
مشاور اقتصادی و بازار شرکت دانش بنیان آموزشی آتراتوس دانشگاه فردوسی سال 1392
مشاور اقتصادی شرکت دانش بنیان آرکا مستقر در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۳۹۲
مسئول فروش، و عضو تیم تحقیق و توسعه بازار –شرکت بازرگانی کامپیوتر روز – مشهد سال ۱۳۹۰
دبیر مشارکت‌های مردمی بنیاد سرور مشهد سال 1390تا ۱۳۹۲
مشاور جوان معاونت خدمات و محیط‌زیست شهری شهرداری مشهد سال 1396 تا ۱۳۹۷
مسئول ارتباط با صنعت نمایشگاه سالیانه کار فردوسی سال ۱۳۹۶
دبیر علمی پنل امنیت اقتصادی غذا، مبتنی بر شهرهای خلاق غذا دانشگاه گیلان سال ۱۳۹۶
مشاور دانشجویی مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1395- ادامه دارد
نماینده انجمن¬های علمی دانشجویی در دیدار با مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۶
عضو شورای سیاست‌گذاری استارتاپ ویکند کشاورزی دانشگاه شیراز سال 1396
مسئول تیم محتوایی دوره آموزشی آشنایی با طرح‌های توسعه و چالش‌های تحقق‌پذیری آن ویژه مدیران شهرداری مشهد سال 1396
مسئول تیم محتوایی دوره آموزشی آشنایی با قانون برنامه و بودجه ویژه مدیران شهرداری مشهد سال 1396
مسئول تیم محتوایی دوره آموزشی هوش استراتژیک و مدیریت شهری چابک ویژه مدیران شهرداری مشهد سال 1396
مسئول تیم محتوایی دوره آموزشی ویژه مدیران شهرداری مشهد سال 1396
مشاور اجرایی جشنواره زندگی شهرداری مشهد سال ۱۳۹۷
مستندسازی و ویراستاری علمی ویژه دهمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۷

ویراستاری علمی مستندات انجمن‌های علمی ویژه دهمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۶
ویراستاری علمی مستندات انجمن‌های علمی ویژه دهمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۶
مستندسازی و ویراستاری علمی ویژه دهمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۶
مستندسازی و ویراستاری علمی ویژه دهمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۶
رئیس هیئت مؤسس اتحادیه‌های انجمن‌های علمی کشاورزی ایران 1394
دبیر کل اتحادیه انجمن‌های علمی اقتصاد و ترویج کشاورزی ایران 1394- ادامه دارد
مسئول ارتباط با صنعت دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1394
عضو شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1394 ادامه دارد
مشاور دومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۹۴
دبیر هفتمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۵
مستندسازی و ویراستاری علمی ویژه نهمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۵
عضو اتاق فکر نهمین جشنواره ملی حرکت، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1395
معاونت پشتیبانی و تدارکات نهمین جشنواره ملی حرکت ۱۳۹۵
مسئول هماهنگی کمیته اجرایی دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران-1395
دبیر کمیته دانشجویی دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران-1395
مشاور شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی سال 139-1393
مشاور ستاد اجرایی هشتمین جشنواره ملی حرکت، دانشگاه فردوسی مشهد- 1394
عضو اتاق فکر هشتمین جشنواره ملی حرکت، دانشگاه فردوسی مشهد- 1394
مسئول ستاد مدیریت بحران هشتمین جشنواره ملی حرکت، دانشگاه فردوسی مشهد- 1394
مستندسازی و ویراستاری علمی ویژه هشتمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۴
دبیر انجمن علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان- ۱۳۹۴-۱۳۹۵
عضو تیم اجرایی اولین استارتاپ بومی ایران در حوزه کشاورزی علوم پایه و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد -1393
عضو انجمن استارتاپ و کارآفرینی برگزیده در بخش کارآفرینی هفتمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه شیراز-1393
عضو انجمن استارتاپ و کارآفرینی برگزیده در بخش کارآفرینی، پنجمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه فردوسی 1393
دبیر کل شورای هماهنگی انجمن¬های علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-1393
عضو شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد 1392-93
دبیر جشنواره داخلی پنجمین جشنواره حرکت دانشگاهی فردوسی مشهد – 1393
عضو کمیته گفتمان سازی سومین کنگره پیشگامان پیشرفت –تهران 1392
برگزارکننده کارگاه بورس در دانشگاه فردوسی مشهد- 1391، 1392
عضو اجرایی دهمین نشست کارشناسان انجمن‌های علمی کل کشور، دانشگاه فردوسی مشهد در سال-1392
برگزیده به‌عنوان دانشجوی فعال دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392
دبیر کل اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران – دانشگاه فردوسی مشهد – 1392
دبیر انجمن علمی برگزیده در بخش ترویجی در ششمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه شریف- 1392
دبیر انجمن برگزیده در بخش ترویجی چهارمین جشنواره داخلی دانشگاه فردوسی مشهد- 1392
دبیر برگزیده چهارمین جشنواره داخلی دانشگاه فردوسی مشهد- 1392
دبیر علمی نهمین کنفرانس علمی ترویجی ورودی‌های دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد – 1392
دبیر علمی هفتمین کنفرانس علمی ترویجی ورودی‌های دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی- 1390
عضو شورای سیاست‌گذاری پنجمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد – 1392
عضو شورای سیاست‌گذاری چهارمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد – 1391
دبیر برتر شورای هماهنگی دانشکده‌ها در سومین جشنواره داخلی دانشگاه فردوسی 1390
عضو شورای سیاست‌گذاری دومین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد- 1389
عضو کمیته دانشجویی باشگاه آزاداندیشی دانشگاه فردوسی مشهد -1391، 1392
مسئول انتظامات مراسم شهادت حضرت فاطمه (س) دانشگاه فردوسی مشهد -1391، 1392
1. برگزاری 2 دوره کارگاه آموزشی تشکیل تعاونی‌ها در دانشگاه فردوسی 1392-1391
2. عضو هسته علمی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان در سال 1391
3. دبیر انجمن علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1388 تا 1393
4. دبیر انجمن علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1389- 1390- 1392
5. عضو شورای دبیران انجمن علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1389- 1390- 1391-1392-
6. برگزارکننده نشست علمی نقش تعاونی‌ها در بخش کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1391
7. دبیر برگزیده انجمن علمی در حوزه ترویجی جشنواره حرکت دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های 1389- 1391-
8. دانشجوی فعال برگزیده دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391-1392
9. برگزاری دورهای کارگاه آموزشی تشکیل تعاونی‌ها در دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های 1389 الی 1392
10. مسئول برگزاری 3 نشست توسعه اشتغال کشاورزی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های 1389 الی 1392
11. برگزارکننده همایش روز ملی مهندس دانشگاه فردوسی مشهد- 1390
12. برگزارکننده سمینارهای علمی تأثیر نوسانات نرخ ارز در بخش کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1389
13. برگزارکننده سمینارهای علمی تأثیر هدفمند سازی یارانه‌ها بر بخش کشاورزی در دانشگاه فردوسی مشهد-1389
14. برگزارکننده و عضو اجرایی کارگاه‌های کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد-1389
15. برگزارکننده نشست‌های کارآفرین در بخش کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد-1389
16. دبیر انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی در 1388 تا 139۳
17. عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران 1387
18. عضو کمیته اجرایی کنفرانس ملی خرما دانشگاه 1387

سوابق طرح¬های پژوهشی

1. مجری طرح تحلیلی اقتصادی و افزایش درآمد سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد ( در حال اجرا)
2. مجری طرح شناسایی ظرفیت درآمدی و توجیه اقتصادی شرکت کشت صنعت شترمرغ جهاد نصر کرمان سال ۱۳۹۸
3. مجری طرح پژوهشی رصد اشتغال فارغ¬التحصیلان سال تحصیلی ۱۳۹۳ دانشگاه شهید باهنر کرمان
4. مجری طرح توجیه اقتصادی مجتمع تجاری مسکونی شهرستان کهنوج ۱۳۹۸ کرمان
5. مجری طرح پژوهشی رصد اشتغال فارغ¬التحصیلان سال تحصیلی ۱۳۹۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان
6. مجری طرح پژوهشی رصد اشتغال فارغ¬التحصیلان سال تحصیلی ۱۳۹۴ دانشگاه شهید باهنر کرمان
7. همکار طرح پژوهشی برآورد تابع چند محصولی گاوداری‌های خراسان شمالی سال ۱۳۹۲ دانشگاه فردوسی مشهد
8. همکار طرح سنجش میزان وفاداری مشتریان در روز بازارهای شهرداری مشهد سال ۱۳۹۱

مقالات چاپ‌شده علمی-پژوهشی و کنفرانسی

1. مقاله علمی تخمین نرخ بیکاری طبیعی و نرخ بیکاری متناسب با تورم غیر شتابنده (nairu) در مناطق روستایی ایران: سومین کنفرانس دوسالانه دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران سال ۱۳۹۶
2. مقاله علمی اثر تغییرات اقلیم بر درآمد خالص تولید کلزا در ایران (رهیافت ریکاردین): سومین کنفرانس دوسالانه دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران سال ۱۳۹۶
3. مقاله علمی بررسی زنجیره تامین خرما ( مطالعه موردی استان کرمان) اولین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران سال۱۳۹۲
4. مقاله علمی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی صادرات سیب ایران، سومین کنفرانس دوسالانه دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران سال ۱۳۹۶
5. مقاله علمی با عنوان سرمایه‌گذاری در راستای اهداف اقتصادی سند پیشرفت و نقش آن در مدیریت شهری در دومین کنفرانس ملی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت تهران 1396
6. مقاله علمی با عنوان تأثیر نوسانات قیمت نفت بر روی شاخص قیمت و بازده نقدی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دومین کنفرانس ملی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت تهران 1396

7. مقاله علمی با عنوان تأثیر شوک¬های درآمد پایدار نفت روی تولید و واردات گندم و جو ایران با رویکرد خودتوضیح برداری -دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران 1395
8. مقاله علمی با عنوان تأثیر نوسانات قیمت ارز بر صادرات محصولات خرما- دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران 1395
9. مقاله علمی با عنوان تحلیل نقشه تجاری ایران بر اساس شاخص مزیت نسبی دومین کنفرانس توسعه پایدار منابع طبیعی و کشاورزی ایران 1394
10. مقاله علمی با عنوان تأثیر کاهش استفاده از آب و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی مثبت (مطالعه موردی قوچان)، نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران- 1393
11. مقاله علمی با عنوان تعیین کارایی فنی و نسبت شکافت تکنولوژی در واحدهای گوشتی استان خراسان شمالی نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران- 1393
12. مقاله علمی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت خانوارها در طرح تفکیک ضایعات محصولات کشاورزی (مطالعه موردی مشهد) در ششمین کنفرانس ملی ضایعات محصولات کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس- 1392
13. مقاله علمی با عنوان برآورد تابع چند محصولی گاوداری‌های خراسان شمالی در نشریه علمی پژوهشی اقتصاد توسعه دانشگاه فردوسی 1392
14. مقاله علمی با عنوان تحلیلی نقشه تجاری کشمش و انگور صادراتی ایران بر اساس شاخص مزیت نسبی در دومین کنفرانس ملی انگور ملایر- 1392
15. مقاله علمی با عنوان تحلیل نقشه تجاری پسته صادراتی ایران بر اساس شاخص مزیت نسبی کنگره ملی پسته دانشگاه تربت‌حیدریه 1392
16. مقاله قابلیت هضم برگ عمل‌آوری شده و نشده خرما با قارچ پلوروتوس فلوردیدا در ششمین کنفرانس ملی ضایعات محصولات- دانشگاه تربیت مدرس- 1392
17. مقاله علمی با عنوان کارایی فنی انگور کاران خراسان شمالی در اولین کنفرانس ملی انگور ملایر- 1390

سوابق داوری در کنفرانس‌ها و جشنواره¬های علمی
1. دبیر علمی سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران سال ۱۳۹۶
2. داور علمی نهمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۷
3. داور علمی سومین کنفرانس دوسالانه دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۹۶
4. داور علمی هشتمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۶
5. داور علمی هشتمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۶
6. داور علمی دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران 1395
7. داور علمی مقالات در سومین کنگره بین‌المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط‌زیست ۱۳۹۵
8. داور علمی مقالات در کنفرانس ملی ایده¬های نوین در کشاورزی محیط‌زیست و گردشگری 1394
9. داور علمی اولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذر- 1394
10. داور علمی دومین همایش بین‌المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گیاهان دارویی – 1394
11. داور علمی هفتمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۵
12. داور علمی ششمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۴
13. داور علمی پنجمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳
14. داور علمی هشتمین کنفرانس علمی ترویجی ورودی‌های دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد – 1391
15. داور علمی چهارمین جشنواره حرکت دانشگاه فردوسی مشهد – 1391

تدریس آموزشی در دانشگاه
1. تدریس درس کاربرد آمار-دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
2. تدریس درس سیاست‌های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
3. تدریس درس تجارت بین‌الملل محصولات کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
4. درس کاربرد اقتصاد در بیمه دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶
5. تدریس درس کاربرد آمار در اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 1394-1395
6. تدریس درس بیمه کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 1394-1395
7. تدریس درس اقتصاد کشاورزی ویژه انجمن علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1394-1393
8. تدریس درس اقتصاد خرد ویژه انجمن علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1394-1395

تدریس در کارگاه های آموزشی
1. مدرس کارگاه کارآفرین شو ویژه دانشجویان دانشگاه مجتمع آموزش عالی سراوان سال 139۷
2. مدرس کارگاه توان‌افزایی انجمن‌های علمی دانشجویی در حوزه خلاق دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 139۷
3. مدرس کارگاه توان‌افزایی انجمن‌های علمی دانشجویی مجتمع آموزش عالی سراوان سال 139۷
4. مدرس کارگاه توان‌افزایی انجمن‌های علمی دانشجویی ویژه جشنواره حرکت دانشگاه فردوسی مشهد سال 139۷
5. مدرس کارگاه اصول کار تشکیلاتی دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۳۹۷
6. مدرس کارگاه انجمن‌های علمی چیست؟ دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 139۷
7. مدرس کارگاه انجمن علمی مطلوب دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 139۷
8. مدرس کارگاه انجمن علمی حرفه‌ای دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 139۷
9. مدرس کارگاه نرم‌افزار comfar برای توجیه طرح¬های اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۷
10. مدرس کارگاه نرم‌افزار ewies مقدماتی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال ۱۳۹۷
11. مدرس کارگاه نرم‌افزار ewies مقدماتی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال ۱۳۹۷
12. مدرس کارگاه نرم‌افزار ewies پیشرفته دانشگاه شهید باهنر کرمان سال ۱۳۹۷
13. مدرس کارگاه توان‌افزایی و مستندسازی انجمن علمی ویژه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد سال 139۶
14. مدرس کارگاه آیین¬نامه جدید انجمن‌های علمی در دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۶
15. مدرس کارگاه توان‌افزایی انجمن‌های علمی ویژه دانشجویان دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر سال 1395
16. مدرس کارگاه توان‌افزایی انجمن‌های علمی ویژه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 1394
17. مدرس کارگاه گزارش‌نویسی علمی انجمن‌های علمی ویژه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 1394
18. مدرس کارگاه توان‌افزایی و مستندسازی انجمن علمی ویژه دانشجویان دانشگاه تربت‌حیدریه سال 1392
19. مدرس کارگاه ه توان‌افزایی و مستندسازی انجمن علمی ویژه دانشجویان دانشگاه کردستان سال 1392

شرکت در دوره‌های آموزشی
1. شرکت در کارگاه اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه اصفهان ۱۳۹۷
2. شرکت در کارگاه نرم‌افزار comfar برای توجیه طرح¬های اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۶
3. شرکت در کارگاه کارآفرینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران 1395
4. شرکت در کارگاه بین المللی شهر هوشمند شهرداری مشهد ۱۳۹۷
5. شرکت در کارگاه سرمایه‌گذاری در بورس، سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394
6. شرکت در کارگاه جذب و سازماندهی اعضای انجمن¬های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران 1393
7. شرکت در کارگاه سرمایه‌گذاری در بورس، سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1393
8. شرکت در سمینار آموزشی فرایند تبدیل دانش به ثروت پارک علم و فناوری خراسان 1393
9. شرکت در کارگاه رزومه نویسی تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران 1392
10. شرکت در کارگاه جذب و سازماندهی اعضای انجمن¬های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران 1392
11. شرکت در کارگاه نرم‌افزار shazam دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۱
12. شرکت در سمینار آموزشی مدیریت شهری 1391
13. شرکت در کارگاه نرم‌افزار microfit 1390 دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۰
14. شرکت در کارگاه نرم‌افزار spss دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹
15. شرکت در کارگاه نرم‌افزار ewies دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹

پیمایش به بالا