تخفیف های ویژه روز دانشجو دوپامین

 

تخفیفات ویژه آزمون های آزمایشی

مجموعه روانشناسی، علوم شناختی و مشاوره (کنکور کارشناسی ارشد 1400)

40 درصد تخفیف

5 مرحله آزمون آزمایشی: 750 هزارتومان

با تخفیف جشنوراه : 450 هزارتومان

 

مرحله اول : جمعه 17 بهمن ماه 1399 : ساعت 9 صبح الی 12

مرحله دوم : جمعه 15 اسفند ماه 1399 : ساعت 9 صبح الی 12

مرحله سوم : جمعه 20 فروردین 1400 : ساعت 9 صبح الی 12

مرحله چهارم : جمعه 10 اردیبهشت ماه 1400 : ساعت 9 صبح الی 12

مرحله پنجم : جمعه 24 اردیبهشت ماه 1400 : ساعت 9 صبح الی 12

پیمایش به بالا