مشهد – خیابان احمدآباد – بلوار رضا – رضا 3 – پلاک 83 – موسسه آموزش عالی آزاد آسیا (دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)