پرسش‌نامه رغبت‌سنج جان هالند (فرم کوتاه)

پرسش‌نامه زیر به منظور ارزیابی رغبت شما در زمینه تحصیلی - شغلی تهیه‌ شده است و به ‌هیچ‌وجه پیشرفت تحصیلی یا هوش شما را نمی‌سنجد. در این پرسش‌نامه فهرستی از فعالیت‌ها، تجربه‌ها، مشاغل و خودسنجی‌ها آورده شده‌ است تا رغبت‌ها و تجربه‌های شما را مشخص نماید. در هر بخش توضیحات لازم برای پاسخ‌گویی داده شده ‌است. لطفاً توضیحات را به‌ دقت بخوانید و اگر دستورالعمل را متوجه نشدید، قبل ‌از پاسخ به آن از مشاور خود کمک بگیرید. پاسخ خود را روی گزینه مورد نظر علامت بزنید. سعی کنید با دقت و آرامش پاسخ دهید.

فعالیت‌ها: هر تعداد از فعالیت‌های زیر را که مایلید انجام دهید را انتخاب کنید
فعالیت‌ها: بخش و
فعالیت‌ها: بخش الف
فعالیت‌ها: بخش ج
فعالیت‌ها: بخش م
فعالیت‌ها: بخش ه
فعالیت‌ها: بخش ق
تجربه‌ها: هر تعداد از فعالیت‌هایی را که تجربه کرده‌اید و می‌توانید انجام دهید در قسمت پرسش مربوطه با علامت (×) مشخص نمایید.
تجربه ها: بخش و
تجربه ها: بخش الف
تجربه ها: بخش ج
تجربه ها: بخش م
تجربه ها: بخش ه
تجربه ها: بخش ق
مشاغل: ‌این فهرست به بررسی احساسات و نگرش‌های شما نسبت ‌به مشاغل گوناگون می‌پردازد. مشاغلی را که به آن علاقه دارید یا برای شما خوشایند است را انتخاب کنید.
مشاغل: بخش و
مشاغل: بخش الف
مشاغل: بخش ج
مشاغل: بخش م
مشاغل: بخش ه
مشاغل: بخش ق
خودسنجی‌ها: خود را در توانایی‌ها و مهارت‌های زیر در مقایسه با هم‌سالانتان درجه‌بندی کنید. سعی نمایید صحیح‌ترین برآورد را در مورد خودتان انجام دهید. به کمترین توانایی نمره ۱ و به بیشترین آن نمره ۷ بدهید. تا حد امکان از درجه‌بندی یکسان خود در هر یک از توانایی‌ها بپرهیزید
خود سنجی: توانایی مکانیکی(Required)
خود سنجی: توانایی علمی(Required)
خود سنجی: توانایی هنری(Required)
خود سنجی: توانایی تدریس(Required)
خود سنجی: توانایی فروشندگی(Required)
خود سنجی: توانایی اداری (امور دفتری)(Required)
خود سنجی: مهارت‌های دستی(Required)
خود سنجی: توانایی ریاضی یا علوم تجربی(Required)
خود سنجی: توانایی نقاشی یا خط یا موسیقی(Required)
خود سنجی: دوستی و تعاون(Required)
خود سنجی: مهارت‌های مدیریت(Required)
خود سنجی: مهارت‌های اداری(Required)
پیمایش به بالا