آزمون های آزمایشی  گروه علمی آموزشی دوپامین

ویژگی‌ها

هفت سال سابقه برگزاری
طراحی سوالات بر اساس کنکور
بودجه بندی مطابق با استاندارد‌های کنکور
فراهم آوردن شرایط محیطی مطابق با آزمون اصلی
امکان خود سنجی برای داوطلبین و ارزیابی عینی توسط مشاورین
ارائه کارنامه تحلیلی جامع و مفید برای اطلاع از وضعیت علمی
و مقایسه با سایر داوطلبان حداکثر تا 12 ساعت پس از پایان آزمون

ثبت‌نام و خرید از فروشگاه