دپارتمان تخصصی كنكور ارشد و دكتری مجموعه روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم شناختی

کلینیک درمانی

کارگاه ها و دوره های تخصصی ویژه روانشناسان

دپارتمان مشاوره شغلی و تحصیلی

دپارتمان روانشناسی صنعتی و سازمانی

طرح جامع آموزش مدارس و مراکز آموزشی

 

طرح استعدادیابی کودکان

دپارتمان زبان انگلیسی ویژه روانشناسان